A jobb szolgáltatás érdekében az oldal cookie-kat használ. Azzal, hogy tovább böngészik az oldalon, elfogadja a Cookie és Adatkezelési Szabályzatunkat. Elfogadom
 • Ide jon a slide
 • Ide jon a slide
 • Ide jon a slide
VPS Alap csomag
Médium csomag
Sigmaplex csomag
Prémium csomag

Sigmanet Kft. Adatkezelési Tájékoztató

Az adatkezeléssel kapcsolatos irányelveink:

 • Személyes adatokat csak a hatályos jogszabályoknak és az Európai Uniós előírásoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
 • Harmadik félnek – külön tájékoztatás nélkül - személyes adatokat csak a törvényi előírásoknak megfelelően (pl. hatósági, bírósági megkeresések) és szerződéseinkben rögzített módon adunk át.
 • Marketing célú hírlevelet a Sigmanet Kft. saját tevékenységével kapcsolatban nem küld.
 • Az info@sigmanet.hu email címre küldött megkeresésre bárkinek tájékoztatást adunk a Sigmanet Kft. saját rendszereiben róla tárolt adatokról.
 • A személyes adatok módosítását, törlését az info@sigmanet.hu email címre küldött megkereséssel bármikor bárki kérheti.
 • Az Sigmanet Kft. fontosnak tartja Ügyfelei és Partnerei és Felhasználói személyes adatainak védelmét valamint az információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatokat a mindenkori iparági sztenderdeknek megfelelően a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Sigmanet Kft., mint adatkezelő adatai:

Név: Sigmanet Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Képviselő: Maruzs Ádám, ügyvezető
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
E-mail: info@sigmanet.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-879863
Adószám: 13919252-2-41

A Sigmanet Kft. szolgáltatásaival, adatkezelői és adatfeldolgozói szerepével kapcsolatosan a hozzáférhető adatok vonatkozásában a Sigmanet Kft. azon képviselői és munkavállalói jogosultak adatkezelésre, adatfeldolgozásra, melyeknek munka- vagy feladatkörét az adatkezelés bármely céljának megvalósulása érinti.

A Sigmanet Kft. (1132 Budapest, Victor Hugó utca 18-22., asz: 13919252-2-41, cégjegyzék szám: 01-09-879863) mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy az általa üzemeltett szolgáltatásokkal összefüggő minden adatkezelési és minden adatfeldolgozói tevékenysége megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban, így különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletben („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Info tv.”) meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelés időpontja

A Sigmanet Kft. – mint adatkezelő - a Felhasználó által online rendszerekbe történő regisztráció vagy szerződés kötés során, illetve azt követően a megadott adatokat az adatkezelés célját érintő időtartama alatt kezeli, azzal, hogy a Felhasználó regisztrációját, valamint az azzal összefüggésben megadott adatait és az esetlegesen feltöltött dokumentumokat a Sigmanet Kft. törli, ha a Felhasználó azt a megfelelő módon kérelmezi.

Az Sigmanet Kft. által kiállított számlák és az ahhoz kapcsolódó számlázási adatok kezelése és megőrzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján nyolc (8) évig kötelező.

A Sigmanet Kft. és adatfeldolgozó partnerei szavatolják, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás minden tekintetben a hatályos adatvédelmi tárgyú jogszabályi előírások megtartásával történik, továbbá hogy az adatkezelő az adatbiztonság és az adatok védelmének biztosítása érdekében valamennyi szükséges intézkedést megtesz, az általa végzett adatkezelési, illetve az általa végeztetett adatfeldolgozási tevékenység valamennyi, az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi követelményének megfelel.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatfeldolgozók

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatainak kezelése elektronikus formában, online adatbázisokban is történik. Az adatbázisok technikai hátterét a Sigmanet Kft. a következő szolgáltatókkal, mint adatfeldolgozókkal együttműködve biztosítja:

 • Google Inc. (adatkezelési tájékoztató: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/), mint a Google Analyitics termékelemző rendszer szolgáltatója
 • Facebook Inc. (adatkezelési tájékoztató: https://www.Facebook.com/privacy/explanation#)
 • PayPal (adatkezelési tájékoztató: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-prev)

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

Linkek készítése, frame (keret) - Linkek más oldalakról a www.sigmanet.hu honlapra

A www.sigmanet.hu kizárólag olyan külső linkeket engedélyez, amelyek a www.sigmanet.hu honlap tartalmát semmilyen módon nem változtatják meg, a tartalmak eredetének felismerhetőségét teljes mértékben fenntartják, valamint a www.sigmanet.hu oldalt egészében jelenítik meg. Azon oldalak tartalmának, amelyek a www.sigmanet.hu honlapra mutató linket tartalmaznak, meg kell felelnie az érvényes jogi előírásoknak, különösen a versenyjog, szerzői jog, védjegyjog és büntetőjog tekintetében. Az ilyen oldalakon a www.sigmanet.hu-hoz fűződő viszony nem jeleníthető meg helytelen módon. A www.sigmanet.hu és a Sigmanet Kft. logójának használatához a honlap üzemeltetőinek előzetes írásos hozzájárulása szükséges. A www.sigmanet.hu honlap tartalmainak megjelenítése frame-ek alkalmazásával nem megengedett.

Szerzői jog

Minden a www.sigmanet.hu honlapon megjelenített információ és tartalom (szöveg, grafika, logó, dokumentumok, videófilm, zene, stb.) szerzői jogilag védett. Az itt megjelenített információkat és tartalmakat a személyes használaton kívül semmi egyéb módon nem szabad felhasználni. Különösen a sokszorosítás, megváltoztatás, újra felhasználás, terjesztés, bérbe vagy kölcsönbe adás, egyéb értékesítés és bármilyen fajtájú sugárzás joga kizárólag a szerzőt illeti meg. Kivétel ezek alól ha a felek írásban eltérő módon állapodnak meg.

A www.sigmanet.hu minden jogot fenntart.